Voor wie

Voor wie

Kinderen, jongeren, studenten, ouders en gezinnen zijn welkom voor psychologische en psychotherapeutische hulp.

Werkdomein

Werkdomein

Psychologische begeleiding en Psychotherapie bij uiteenlopende moeilijkheden:

 • Emotionele moeilijkheden: depressieve klachten, woedebeheersing, faalangst, specifieke angsten, problemen bij rouw- en verliesverwerking, problemen bij het verwerking van traumatische ervaringen, problemen door heel gevoelig zijn, …
 • Identiteitsvragen, onzekerheid, laag zelfbeeld, existentiële vragen
 • Genderidentiteitsvragen: genderdysforie, cross-gendergedrag, genderidentiteitsstoornis
 • Gedragsproblemen
 • Sociale moeilijkheden: pestproblemen, zwakkere sociale vaardigheden, assertiviteitsproblemen, …
 • Relatieproblemen tussen ouders en kinderen
 • Opvoedkundige vragen
 • Problemen gerelateerd aan de echtscheiding van ouders
 • Stressgerelateerde klachten
 • Psychosomatische klachten: lichamelijke klachten zonder medische verklaring
 • Eetproblemen
 • Slaapproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Leermoeilijkheden: leerstoornis, studiemethode, …
 • Concentratieproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, ADD, autisme, Gilles de la Tourette, …
 • Dwang

Psychodiagnostisch onderzoek:

Om een goed beeld te kunnen vormen van wat er nodig is om te zorgen dat het weer beter gaat, is het soms nodig via testen te meten wat de sterke en minder sterke kanten zijn van een kind en te verkennen hoe de leef- en belevingswereld van een kind eruit zien. Een psychodiagnostisch onderzoek wordt enkel afgenomen wanneer er ook een vraag is naar verdere psychologische begeleiding.

Zo'n onderzoek kan bestaan uit:

 • intelligentieonderzoek
 • neuropsychologisch onderzoek: concentratie, geheugen, planning
 • belevingsonderzoek
Stap voor stap

Stap voor stap

In een eerste gesprek zullen we samen bekijken welke hulpvragen er zijn.

Daarna tracht ik in een eerste fase een zo breed en duidelijk mogelijk beeld te vormen van het kind of de jongere, met zijn sterktes en zwaktes. Ik vind het belangrijk ook een kijk te krijgen op de context waarin het kind of de jongere zich begeeft en op de aanpak die men daar hanteert. We verkennen jullie leef- en belevingswereld op een respectvolle wijze en afgestemd op jullie vraag. We zoeken uit hoe de moeilijkheden verklaard kunnen worden. Al deze informatie is nodig om te weten hoe we rond uw hulpvraag zullen werken om te zorgen dat het weer beter gaat.

In een adviesgesprek zullen de resultaten van de eerste beeldvorming grondig met u besproken worden. Er wordt uitgelegd wat er eventueel verder nodig is om ervoor te zorgen dat het beter zal gaan.

Psychologische begeleiding en psychotherapie kan veel vormen aannemen en wordt aangepast aan jullie noden en jullie vraag. Ik werk via oudergesprekken, individuele psychotherapie van het kind of de jongere, en/of via gezinsgesprekken. Ouders (of pleegouders of …) worden altijd betrokken bij de hulpverlening, met respect voor het beroepsgeheim. Met kinderen zal ik op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan om moeilijkheden te verwerken, oplossingen te vinden en vooral te groeien. Kinderen en jongeren bepalen zelf mee de weg die we zullen afleggen. Op uw vraag kan samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, huisarts en eventueel school. Dit alles steeds binnen het kader van beroepsgeheim. De gesprekken vinden plaats hier in de praktijkruimte. Gesprekken kunnen ook online doorgaan.

Creatieve taal

Creatieve taal

In mijn werken tracht ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij de taal van het kind of de jongere. We zullen werken door te praten. Daarnaast zal ik ook werken door te spelen, te schilderen, te tekenen, te knutselen, via foto's, …

Deze speelse en creatieve taal geeft kinderen en jongeren de ruimte om te laten zien wat hen bezig houdt en hierin te groeien. We zoeken samen welke taal op welk moment het beste past bij het kind of de jongere.

Ook aan onze lichaamstaal wordt, indien nodig en gevraagd, een plaats gegeven. Stress, pijn, verdriet, woede en onzekerheid voelen we in ons lichaam en zijn ook soms zichtbaar in onze houding. Via allerlei ontspanningsoefeningen en creatieve methodieken kan hieraan gewerkt worden.

Tarief

Tarief

Tarief:

 • Per afspraak (50 min): 82 euro
 • Eerste afspraak: 92 euro
 • Overleg (face to face of online): 92 euro + eventuele verplaatsingsonkosten
 • Communicatie met andere hulpverleners of school, via telefoon, mail of verslag, zal aangerekend worden in verhouding tot de tijd die hieraan gespendeerd werd

Terugbetaling:

De mutualiteiten geven een gedeeltelijke terugbetaling, binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. De terugbetaling is bij elke mutualiteit anders. U kan zich hierover informeren bij uw mutualiteit of op de website van onze beroepsvereniging.

Annuleren van een afspraak:

Het is belangrijk dat u mij zo snel mogelijk laat weten dat uw afspraak niet door kan gaan. Als een afspraak geen 2 werkdagen vooraf geannuleerd werd, zal de afspraak aangerekend worden.